Dagbesteding
 

Dagbesteding Finsterwolde
Onze zinvolle dagbesteding houdt in, dat de deelnemers onder deskundige en ervaren begeleiding werkzaamheden/activiteiten verrichten in een beschermende omgeving. Alle werkzaamheden zijn afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de deelnemer via een vooraf samen opgesteld begeleidingsplan.
Naast alle creatieve en arbeidsmatige werkzaamheden voor de deelnemers binnen onze dagbesteding locaties, is er veel ruimte voor eigen initiatieven, zelfontwikkeling en trainingen van allerlei aard voor onze cliënten.
Alle zeer betrokken begeleiders en begeleidsters binnen de dagbesteding zijn allemaal erg ervaren en hebben hiervoor de juiste opleiding genoten om dit prachtige werk te mogen doen.
Op dit moment hebben wij nog enkele plaatsen vrij voor nieuwe deelnemers binnen beide locaties van onze dagbesteding op verschillende dagen.

Zinvol en integratie in de samenleving
Zinvol is de dagbesteding van De Factor zeer zeker. Op onze locatie in Finsterwolde kan er naast de creatieve activiteiten in de algemene ruimtes ook meegewerkt worden in het dorpshuis in Finsterwolde (Party Centrum Finnewold). Hier zijn verschillende horeca werkzaamheden en andere leuke activiteiten te doen. 

Wagenborgen:
Binnen de dagbesteding locatie Wagenborgen voeren de deelnemers creatieve en arbeidsmatige activiteiten uit en kunnen daarnaast ook werkzaamheden verrichten in de buitengroep (onderhoud pand, verzorging van de diertjes en moestuinen). Alle zelf vervaardigde creatieve producten worden verkocht in de winkel van de dagbesteding die is gevestigd aan de Langestraat 95 B in het gezellige winkelcentrum van Winschoten.